به فرموده پیامبر اکرم (ص): به فرزندان خود سوارکاری، شنا و تیراندازی بیاموزید.

       Saturday , 31 January , 2015  
 
Jegers Gallery کمينه
 چاپ   

Copyright 2010 by Iran Gamo  |  Design by Borna_System AND WebCade